Čo robíme?

Špecializujeme sa na pomoc v oblasti právnych služieb, mimosúdneho riešenia sporov prostredníctvom mediácie a rozhodcovského konania.

Pri riešení sporov poskytujeme našim klientom poradenské služby pozostávajúce zo skutkovej a právnej analýzy konkretného problému, navrhujeme riešenie, ktoré vedie k dosiahnutiu dohody.

Čím sme výnimoční?

Náš prístup je založený na flexibilite a dynamickosti a v komplikovaných prípadoch spolupracujeme s tímom externých spolupracovníkov v oblasti obchodného, daňového, občianskeho a rodinného práva. Služby poskytujeme efektívne a ekonomicky výhodne.

Komunikujeme v slovenskom, českom, anglickom a maďarskom jazyku.