Választott bíró eljárás

Az állam alap funkciói közzé, melyeket a saját felségterületén gyakorol, tartozik a bírósági hatalom gyakorlása. A választott bírósági eljárás a jog kikényszerítés intézménye, melyik révén érődik be a Szlovák Alkotmány 46. részleg 1. bekezdése szerinti bírósági és más jogi védelem jog megvalósítása és ilyen bírósági eljárás törvényi alternatíváját testesíti meg belföldi és nemzetközi kereskedelemjogi és polgárjogi perek döntése lehetőségével. Az állandó választott bíróság célja a polgárjogi és kereskedelemjogi perek megoldásánál nyújtani egy, a bírósági eljárással szemben, gyorsabb, hatásosabb és olcsóbb eljárást.

Választott bírósági eljárásban lehet olyan pereket dönteni el, melyeket a per felek a bíróság előtt eljárásban bevégezhetik bírósági kibéküléssel. Választott bírósági eljárásban nem lehet dönteni az ingatlanokhoz fűződő tulajdonjog és más tárgyi jogok keletkezési, módosítása és megszűnési perekbe, személyi állapotról, a határozat végrehajtása kapcsán, és amelyek a csődi és elrendezési eljárás folyamán keletkeznek.

Az állandó választott bíróság hatásköre a szerződési felek közti megállapodás alapján jön létre. Ez a megállapodás a szerződési felek között, hogy az összes vagy bármely vita közöttük felmerült vagy felmerülő a meghatározott szerződéses vagy egyéb jogviszonyba, el lesznek döntve a választott bírósági eljárásban. Az ilyen választott bírósági megállapodás vagy külön szerződés vagy egy a szerződéshez csatlakoztatott választott bírósági kikötés alakú, lehet. A választott bírósági szerződés, vagy választott bírósági kikötés, formája kell, hogy írásban legyen. Az írásbeli forma megszegésének érvénytelenítő jogkövetkezménye van. A választott bírósági szerződés írásbeli formája elmulasztása helyettesíthető a felek kijelentésével a jegyzőkönyvbe a választott bíróság joghatáskör alávetőségükről a választott bíró előtt legkésőbb a választott bírósági eljárás kezdetéig. A választott bírósági eljárást kezdő kereset, muszáj tartalmaznia:

 1. a választott bírósági eljárás per felek azonosító adataik, illetve azok képviselői,
 2. a legfontosabb tények valós leírását,
 3. bizonyítékok megjelölése, melyeket a felperes javasol végrehajtani,
 4. jogszabályok megjelölése, melyekre a felperes hivatkozik,
 5. az ítélet javaslata,
 6. felperes aláírása.

A választott bíróság meghozza a választott bírósági ítéletet, ha az eljárás fő tárgyáról dönt, vagy a választott bírósági eljárást résztvevőivel megkötött kibékülés alapján. A választott bíróságnak, muszáj döntést hozni mindegyik a keresetben vagy a kölcsönös keresetben lévő javaslatból vagy utólag az eljárás folytán érvényesített javaslatból; de nem szabad átlépnie az érvényesített javaslatok határát.

A választott bírósági ítélet írásbeli formában elkészítetett és tartalmazza a továbbiakat:

 1. a választott bíróság megjelölését,
 2. a választott bírók keresztnevüket és vezetéknevüket,
 3. a választott bírósági eljárást részvevő felek és képviselőik megjelölését keresztnevükkel és vezetéknevükkel vagy kereskedelmi névvel vagy elnevezéssel,
 4. a választott bíróság helyszínét (§ 23),
 5. a választott bíróság ítélet elkészítési dátumát,
 6. határozati részt,
 7. érvelés, annak az esetnek a kivételével, ha a választott bírósági eljárási per felek megegyeztek, hogy a választott bírósági ítéletet nem kell érvelni, vagy ha a megegyezett feltételekről szóló választott bírósági ítéletről van szó (§ 39),
 8. utasítás a lehetőségről beadni egy bírósági keresletet a választott bírósági ítélet megszüntetésére.


A kézbesített választott bírósági ítéletnek, amelyiket már nem lehet felülvizsgálni, ugyan olyan hatása van a választott bírósági eljárási per felekre, mint a bírósági jogérvényes ítélete és jogérvényessé és végrehajthatóvá válik, ami a jogosultnak lehetővé teszi az azonnali igénye végrehajtását. A választott bírósági törvény szerint a választott bírósági ítélete ellen fellebbezést beadni nem megengedhetetlen.