A közvetítő etikai kódexe

Preambulum

A közvetítő etikai kódexe (továbbiakban csak kódex) megszabja az igényeket a közvetítés végrehajtója hivatásos és erkölcsi hitelébe vetve, mint az egy a leghatásosabb alternatív eszközbe a perek és konfliktusok megoldására. A közvetítő hivatása, mint a konfliktus vagy per bevégzésére hivatásosan kiképzett közvetítő, bejegyzett a Szlovákiai Közigazgatási és igazságügyi minisztérium Közvetítők nyilvántartásában, besegíteni ezt a folyamatot minden, a joggal, erkölccsel, és jó erkölccsel összhangban lévő, eszközzel. Az eredménye a per megoldása és ennek megerősítése bíróságkívüli megegyezés alakjában.

1. részleg – A közvetítő viszonya a per felekhez

A közvetítő kötelessége a közvetítés eljárás kezdete előtt a per feleket kioktatni:

 • az önkéntes részvételről,
 • a lehetőségről a közvetítést bár melyik fázisában félbeszakítani, vagy bevégezni,
 • a tényről, hogy a végső megoldás a résztvevő felek szabad akaratán alapul,
 • a közvetítő szolgáltatása jutalmazása az alku alapján,
 • a közvetítő feladatáról, amelyik nem a döntésben alapul, hanem a per irányításában, amelyiknek az alku megkötéséhez el kéne jutni,
 • az egész folyamat hitelességéről.

2. részleg – A közvetítés eljárás lefolytatása

A közvetítés eljárása a következő szabályokon alapul, melyekkel a közvetítő irányul:

 • pártatlanul vezeti a tárgyalást mindkét fél jelenléte mellet, vagy az ügyvédgyök jelenléte mellet, vagy mindegyik per féllel külön,
 • ahhoz vezeti mind két per félt, hogy önszántából vegyék át a felelősséget a per megoldásáért,
 • fogalmazza a közvetítési megállapodás javaslatát, ha est a feladatot nem vették magokra magok a per felek,
 • mérlegeli a beavatkozásait a közvetítési eljárás minden fázisában,
 • pártatlan és elfogulatlan, mind két per félnek egyforma lehetőségeket alkot,
 • pozitív környezetet és kölcsönös bizalmi légkört alkot,
 • abban az esetben, ha minden per féllel külön tárgyal, a megszerzett ismereteket csak az érintett per fél beleegyezésével tolmácsolja,
 • a közvetítő betartja a titoktartást minden a per felektől beszerzett tényről a közvetítés előtt, közbe, és utána (során) azzal a kivétellel, ha a törvény e kötelességtől felmenti.

3. részleg – A közvetítők közti kölcsönös viszonyok

A közvetítő:

 • nem száll bele a közvetített perbe, se nem avatkozik bele a más közvetítővel közvetített perbe,
 • nem fejez ki kritikát más közvetítők közvetítések vezetése iránt nyilvánosan se más közvetítők alkui iránt.

4. részleg – A közvetítő hivatási kötelezettsége

A közvetítő:

 • megnyilatkozik hivatása minőségi elvégzésével, miközben a reklámnál és ügyfelek elnyerésénél betartja annak méltóképességét és ki kell hogy induljon a közvetítő személye és a munka eredményei valódi tényeiből,
 • huzamosan műveli magát és emeli a közvetítő képessége minőségét,
 • minden lehetőségnél kell, hogy mérlegeljen, ha illetékes e közvetíteni a konkrét ügyet, ha a gyakorlati tapasztalata, vagy a képzése nem függ a közvetített perrel,
 • a közvetítői tapasztalatát teljesen kihasználhatja, mint különböző közvetítői hivatásos egyesületek résztvevője, melynek irányzata a közvetítők munkáinak minősége növelése és a közvetítés eredménye javítása, ennek propagálására a beavatatlan nyilvánosság közt.