Közvetítés

A közvetítés egy bíróságkívüli tevékenység, amely folytán a közvetítésen részt vevő egyének a közvetítő segítségével oldnak meg olyan pert, amely a szerződési vagy más jogi viszonyokból keletkezet.

A közvetítés alap feltétele azok a felek akarata és jóindulata, melyek közt per keletkezet, cselekvően keresni ennek a megoldás és elrendezés módját. Így, egy pártatlan közvetítő segítségével, lehetően el tudják kerülni az eljárást a bíróság előtt. A Szlovák jogrend külön szabályozza oly közvetítést, melyik vonatkozik polgárjogi, családi, kereskedelmi és munkajogi viszonyokból keletkeződő perekre és külön közvetítést büntetőjogi perekre a 420/2004 Z. z. közvetítési törvény alapján.

Eddigi egyetlen módja a per megoldására bírósági eljárással lehetővé tette a pert kezdeni megoldani bírósági kereset benyújtásával – keresettel és a jogát peren keresztül érvényesítni.

Ez a módszer hosszadalmasabb, az eljárás bonyolult és a pénzügyi költségek a kereset elkészítésével (gyakran ügyvéd együttműködésével) és a jog kivívásával és érvényesítésével összefüggőek nem éppen alacsonyak.

Számos pereskedő egyénnek a bíróság és a bíróságterem egyedi környezete és a bírósági eljárás szigorú formasága kellemetlen érzéseket és elfogódottságot okoz.

A per kezdete után a kommunikáció mid két oldalon megromlik, tovább romlik műveltségük és felek változtatnak a szokásos kommunikáció módján. Megérkeznek a kísérő felindulások az átélt helyzetből és a per tovább mélyül együtt az összes káros hatással.

A terhelő helyzet, melyikben a személy éppen van, létezése és nyomása negatívan befolyásolhatja egészségét, ugyan nehéz esetekben változtathassa az alap életi álláspontokat is. Belső leszámolás az ilyen helyzettel nagyon is nehéz.

Csak a korai, haladéktalan, per megoldása a hatékony módja a megállítására és a hatékony megoldására.

A közvetítés, mint a per megoldásának módszere, a bírósági eljáráshoz képest, összehasonlíthatatlanul rugalmasabb és kellemesebb. A személynek a perben, melyik kezdeményezi a per megoldását közvetítés által, nincsen semmi kötelessége, melyet előír a formális bírósági eljárás a per megoldása kezdeményezéséhez a bíróságon.

Elmarad a bírósági kereset feldolgozása, bizonyítványok beszerzése, iratok igazolása, bírósági díj befizetése és mind a további művelet, melyikek a szakszerű bírósági keresettel függnek össze.

A perbeli személy már az egyszerű pert megoldás követelmény után a közvetítőre és a közvetítési időpontja és helypontja megállapítása után, megérezheti a feszült helyzetből eredő feszültség csillapodását.

A közvetítő ugyanakkor képes közvetíteni a per megoldását nagyon rövid idő leteltével és a közvetítő terem kellemesebb hangulatában, sőt a közvetítő termén kívül is, más alkalmas helyszínen, ha mind a feleknek, mind a közvetítőnek megfelel.

A jelenlegi jogi szabályozás támogatja, hogy a bírósági eljárás részvevője végezze be a bíróság előtti pert, és oldja meg közvetítés segítségével.

A felek akaratának közvetíteni a pert jelentősen támasztó a közvetítési törvény 420/2004 Z. z. III. részlege, melyik kiegészíti a bírósági díjak és a bűnügyi nyilvántartás kivonata díjak törvényét sz. 71/1992 11. paragrafusát 7. bekezdéssel.

Ez a rendelkezés garantálja a feleknek a kifizetett bírósági díj 90 % visszafizetését, ha a felek bevégzik az eljárást bírósági kibékülés elfogadásával a tárgyalás kezdetéig.

Ha ezek a körülmények bekövetkeznek a tárgyalás kezdete után, visszafizetendő a befizetett díj 50 %.

Ha a bírósági kibékülés elfogadásával megoldott a per része, visszafizetendő a kifizetett bírósági díj 30 % a perben további bírósági eljárásért.

A perbeli feleknek lehetnek éppen ezek, a jogszabályból következők, a pénzügyi indokolási lehetőségek kezdeményezők a döntésükre a jogi pert közvetítési eljárásban oldani meg.

A közvetítés tevékenység teljesítése a közvetítési törvény 4. §  1. bekezdése szerint vállalkozásnak számít és a közvetítőnek joga van jutalomra a szolgáltatása nyújtásáért. A közvetítő tevékenységének teljesítésének az ára alkuval megállapítandó, melyik jön létre a közvetítésen résztvevő felek és a közvetítő között.

A közvetítő szolgáltatásának ára, közvetítetett a közvetítési alku megkötését, elvben pénzügyileg előnyös.